Pracovný stôl PS 101.1

Popis:

  • Celonerezový pracovný stôl je postavený na nohách z uzatvorených profilov 40×40 mm, pevne spojených s pracovnou plochou.
  • plocha je sendvičovej konštrukcie, krytá nerezovým plechom hr.1mm, akosti 1.4301.
  • Nohy sú vybavené plastovými nastaviteľnými zátkami s výškou prest.+/-20mm.

Doplňujúce prevedenie:

PPS 101_1racovná plocha:

  • so zvýšeným zadným lemom 40mm
  • s lemom zo zvýšených strán
  • bez zvýšeného lemu
Dĺžka mm
2100
2200
2300
2400
2500 6 nôh
2600 6 nôh
2700 6 nôh
2800 6 nôh